Organisasjon

Foreningen Arboretets venner er en stiftelse som ledes av et styre på 7 personer. Styrets medlemmer velges av foreningens årsmøte for 2 år om gangen.


Nåværende styre:

Leder:                                                                     Fredrik M. Sørvig.      Tlf: 47149944  

Styremedlem:                                                    Marit Bakka                   

styremedlem:                                                    Synnøve Kløve- Graue   

Styremedlem.                                                    Jan Fossberg   

Styremedlem:                                                    Dag Mjelstad

Styremedlem:                                                    Svein Egeland     

Styremedlem.                                                    Atle Grung Eide