Organisasjon

Foreningen Arboretets venner er en stiftelse som ledes av et styre på 7 personer. Styrets medlemmer velges av foreningens årsmøte for 2 år om gangen.


Nåværende styre:

Leder: Fredrik M. Sørvig. Tlf: 47149944

Styremedlem: Marit Bakka

styremedlem: Synnøve Kløve- Graue

Styremedlem. Jan Fossberg

Styremedlem: Dag Mjelstad

Styremedlem: Svein Egeland

Styremedlem. Atle Grung Eide

Fast representant fra Arboretet og Botanisk hage: Bjørn Moe.