Arboretets venner

Arboretets venner ble stiftet i 1986 og er en støtteforening for Arboretet og Botanisk hage på Milde.

Arboretets venner har som formål å fremme og støtte virksomheten ved Arboretet og Botanisk hage på Milde. Vedlikehold og utbygging av området krever betydelige midler og stor arbeidsinnsats. Ressursene Arboretet og Botanisk hage rår over, er ikke tilstrekkelig til å vedlikeholde samlinger og arealer. Venneforeningen støtter virksomheten ved hjelp av midler som skaffes til veie gjennom kontingent og medlemsarrangementer.

Arboretets venner bidrog til å etablere Lynghagen som en gave til Arboretets 25-års jubileum i 1996. De siste årene har det blitt bygget tre gapahuker i Arboretet med hjelp fra venneforeningen. Steinbenker i Arboretet og nye benker i Botanisk hage er del - finansiert av Arboretets venner.

Arboretets venner har i dag ca. 650 medlemmer.

Som medlem gir du et bidrag til å gjøre samlingene på Milde mer attraktive. I tillegg får du tilbud om å være med på en rekke arrangementer og aktiviteter i regi av venneforeningen og Arboretet og Botanisk hage.

Kanskje et medlemskap er noe for deg?

Send oss en e-post til styret@arboretetsvenner.no