FRIVILLIG ARBEID

Noen av medlemmene i Arboretets venner yter betydelig frivillig innsats. Det kan være hjelp til planting, luking, skogsarbeid, samt innsamling og rensing av frø. Venneforeningen hjelper også til med å avvikle arrangementer. Den som har tid og overskudd er hjertelig velkommen til å delta.

Arboretets venner møtes til frivillig arbeid hver mandag kl 1000 - 1400. Det er naturligvis helt frivillig om du vil delta. Du kan selvsagt være støttemedlem uten å at det skal innebære noe ekstra arbeid.

Klargjøring for våren

Klargjøring for våren i Lynghaugen

Dugnad i Hatlehaugen

Dugnad med bygging av nye steinbenker