FRIVILLIG ARBEID

Noen av medlemmene i Arboretets venner yter betydelig frivillig innsats. Det kan være hjelp til planting, luking, skogsarbeid, samt innsamling og rensing av frø. Venneforeningen hjelper også til med å avvikle arrangementer. Den som har tid og overskudd er hjertelig velkommen til å delta.

Arboretets venner møtes til frivillig arbeid hver mandag kl 1000 - 1400. Det er naturligvis helt frivillig om du vil delta. Du kan selvsagt være støttemedlem uten å at det skal innebære noe ekstra arbeid.

De fleste har kanskje fått med seg den store offensiven mot hemlokk i Arboretet, både maskinelt og manuelt, delvis finansiert av Statsforvalteren. Også her har deler av dugnadsgjengen deltatt med manuelt arbeid. Som et resultat av dette er det satt av to områder for bygging av gapahuker. Arbeidet utføres av Venneforeningen, den første regnes ferdig våren 2024 og er planlagt åpnet

på Arboretets dag 3 juni 2024.


Klargjøring for våren i Lynghaugen

Dugnad i Hatlehaugen

Dugnad med bygging av nye steinbenker