Kontakt

Vil du bli medlem eller vite mer om Arboretets venner, kan du ta kontakt med leder, Fredrik Sørvig, i Arboteretsvenner, tlf. 47 14 99 44, administrasjonen i Arboretet og Botanisk hage, tlf. 55 58 72 50, eller styret@arboretetsvenner.no.