AKTUELT

Vi anbefaler en tur til Arboretet og Bergen botaniske hage i adventstiden


Julens Botanikk består av flere arrangementer som åpner første helgen i advent.

Det ble det i vinter utdannet 13 guider (se bildet) i regi av Arboretet og Bergen botaniske hage.

Mange av disse har allerede vært og vil fremover være guider på åpne arrangementer lørdager og søndager

fremover.

 

Om du eller dere ønsker privat guide på ukedager eller helger, står vi til disposisjon.

Henvendelse til hageomvisning@uib.no , se også på nettsiden: https://www.uib.no/universitetshagene/159406/omvisning 


Arboretets dag ble avviklet 4 juni i nydelig vær og ca. 3100 besøkende (ifølge våre telleapparater)

Arboretet og Botanisk hages venner ble tildelt kulturprisen 2023 for Ytrebygda av kulturbyråden.

Fra venstre: Svein Egeland, Marit Bakka, Atle Grung, Eide, Fredrik Sørvig, og kulturbyråd Eduardo Andersen.


Kontingentinngang

Dessverre ser det ut til at den digitale kontingentfakturaen sendt ut 25 mars er blitt forglemt/oversett av mange av våre medlemmer.

Vi har derfor sendt ut purring per post med vedlagte giro. Om du mottar purring og har betalt, beklager vi det.

Det må da skyldes en glipp fra vår side. Om du ikke lenger ønsker medlemskap, så la oss vite det.

 

Kafeen i Botanisk hage er åpen alle dager kl. 11.00 – 18.00

fra 1 juli til 30 aug.

 

Blondehusetkafeen har åpent lørdager og søndager kl. 11:00–15:00 ut juni måned,og søndagsåpent kl. 11:00–15:00 fra juli og ut september.


Vårmøte i Arboretets venner

 

  

Onsdag 22.mars kl 1900.

Fana kulturhus, Nesttun, Kultursalen.  

 

Bjørn Moe holder foredrag om:

«Fjellplanter på Hardangervidda og Folgefonnshalvøya»   

Bjørn Moe har arbeidet mye med botaniske undersøkelser  i dette området. Han harvandret gjennom daler og høgfjell for å danne seg et bilde av floraen og vegetasjonstypene. I Lysbildeforedraget vil han vise litt av alt det han har funnet om landskapet og plantelivet

 

Fri entré, åpent for alle.

Utlodning av plantegevinster.

Enkel servering.

 

mvh

Styret 

Støtteforening for Arboretet og Bergen botaniske hage


 Ny app til å bestemme treslag

Ser du et treslag i skogen du ikke kjenner? Med den nye appen kan du finne navnet og omtale av ville trær i Norge. Appen ble lansert på Arboretets dag 27. mai.2018


Pinus (latinsk navn på furu) er en nyutviklet app til å bestemme treslag. Foto: Kjetil Fossheim Opphavsrett: Arboretet og Botanisk hage

Pinus (latinsk navn på furu) er et digitalt hjelpemiddel for at besøkene skal kunne finne informasjon og turvalg i Arboretet. I tillegg  har appen en bestemmelsesnøkkel til å finne ut hvilket tre man har funnet, gjelder ville treslag i Norge. 

Artsidentifisering ved hjelp av bestemmelsesnøkkel er vanlig i biologien, og er en enkel måte å finne ut hvilken art man har foran seg. I Norge har vi omlag 30 arter av trær. Mange av disse er kanskje kjent for folk, men noen kan være litt vanskelig å kjenne. Med bestemmelsesnøkkelen i appen kan du finne fram til trær som hører naturlig hjemme i Norge og i tillegg noen av de vanligste innførte artene. Denne nøkkelen er hovedsakelig beregnet for bruk i vekstsesongen når trærne har blader, blomster og frukt.

Lurer du på historien til Blondehuset, eller hva du finner i Botanisk hage, eller kanskje du vil ta turen til Grønevika? Alt dette og mye mer kan du finne informasjon om i applikasjonen. Samlingene til Arboretet og Botanisk hage er plassert på et kart slik at det om våren skal være enkelt å nyte fargeprakten i Nordens største Rhododendronsamling. Appen inneholder også en digital versjon av naturstien som finnes ute i Arboretet. Du finner også informasjon om arrangementene. 

Appen er utviklet av Kjetil Fossheim ved Arboretet, og han kan fortelle at det er planer om å integrere automatisk bildegjenkjenning av blader i appen. Dette arbeidet pågår, og skal etter planen være ferdig i løpet av året.


Link til å laste ned appen:

Google play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arboretet

App-store:

https://itunes.apple.com/us/app/pinus/id1384904559?ls=1&mt=8

Lykke til og god tur!


Av BJØRN MOE Publisert: 25.05.2018

SALG AV VED

Som medlem i Arboretets venner har du tilgang til å kjøpe flott blandingsved til kr. 70,- pr. sekk.

Henvend deg til : - >  styret@arboretetsvenner.no eller ring Fredrik Sørvig, tlf: 471 49 944