Arboretets venner vedtekter

Vedtekter for Arboretets venner er vedlagt