Organisasjon

Foreningen Arboretets venner er en stiftelse som ledes av et styre på 7 personer (en person har trukket seg fra styret i 2018). Styrets medlemmer velges av foreningens årsmøte for 2 år om gangen.
Nåværende styre:
Leder:                                                               Fredrik M. Sørvig.          Tlf: 47149944  
Styremedlem:                                                    Marit Bakka                   
styremedlem:                                                    Synnøve Kløve- Graue   
Styremedlem.                                                    Jan Fossberg   
Styremedlem:                                                    Dag Mjelstad
Styremedlem:                                                    Svein Egeland     
Styremedlem.                                                    Atle Grung Eide.            
Fast representant fra Arboretet og Botanisk hage: Bjørn Moe.