Organisasjon

Foreningen Arboretets venner er en stiftelse som ledes av et styre på 7 personer (en person har trukket seg fra styret i 2018). Styrets medlemmer velges av foreningens årsmøte for 2 år om gangen.
Nåværende styre:
Leder:                                                               Fredrik M. Sørvig.          Tlf: 47149944  E-post: fmsorvig@gmail.com
Styremedlem:                                                    Kari Nielsen                   TLF:91735151   E-post: tusseines@gmail.com
styremedlem:                                                     Synnøve Kløve- Graue   TLF: 97189016  E- post:synnove.klove-graue@vegvesen.no
Kasserer:                                                           Bengt Brynjulfsen          Tlf: 91152032  E-post: bengt@brynjulfsen.no 
Styremedlem:                                                    Marianne Munch.           Tlf: 92408872  E-post: marimunch1@yahoo.com
Styremedlem:                                                    Camilla Haneberg.         Tlf: 93096809  E-post: camilla-haneberg@hotmail.com
Styremedlem.                                                    Atle Grung Eide.            Tlf: 90918049  E-post: atle@eide.biz
Fast representant fra Arboretet og Botanisk hage: Bjørn Moe.                   Tlf: 92640898  E-post: bjorn.moe@bm.uib.no