Organisasjon

Foreningen Arboretets venner er en stiftelse som ledes av et styre på 7 personer. Styrets medlemmer velges av foreningens årsmøte for 2 år om gangen.
Nåværende styre:
Leder:                                                            Fredrik M. Sørvig.          Tlf: 47149944  E-post: fmsorvig@gmail.com
Sekretær:                                                       Cathrine Fredhøi.           Tlf: 90477862  E-post: cfredhoi@hotmail.com
Kasserer:                                                        Eva Irgens.                   Tlf: 97027643  E-post: evair@alumni.ntnu.no
Styremedlem:                                                  Camilla Haneberg.         Tlf: 93096809  E-post: camilla-haneberg@hotmail.com
Styremedlem:                                                  Marianne Munch.           Tlf: 92408872  E-post: marimunch1@yahoo.com
Styremedlem                                                   Bengt Brynjulfsen          Tlf: 91152032  E-post: bengt@brynjulfsen.no
Styremedlem.                                                  Atle Grung Eide.            Tlf: 90918049  E-post: atle@eide.biz
Fast representant fra Arboretet og Botanisk hage: Bjørn Moe.                     Tlf: 92640898  E-post: bjorn.moe@bm.uib.no