Organisasjon

Foreningen Arboretets venner er en stiftelse som ledes av et styre på 7 personer (en person har trukket seg fra styret i 2018). Styrets medlemmer velges av foreningens årsmøte for 2 år om gangen.
Nåværende styre:
Leder:                                                               Fredrik M. Sørvig.          Tlf: 47149944  
Styremedlem:                                                    Kari Nielsen                   
styremedlem:                                                    Synnøve Kløve- Graue   
Styremedlem:                                                    Bengt Brynjulfsen  
Fungerende kasserer                                          Jan Fossberg
Styremedlem:                                                    Marianne Munch.          
Styremedlem:                                                    Camilla Haneberg.         
Styremedlem.                                                    Atle Grung Eide.            
Fast representant fra Arboretet og Botanisk hage: Bjørn Moe.