NYHETER


Vi anbefaler en tur i Arboretet og Bergen botaniske hage i adventstiden.

DET BLIR KRANSEBINDING SØNDAG 27.NOVEMBER I VEKSTHUSET OG JULENS BOTANIKK I BLONDEHUSET I PERIODEN SØNDAG V27.NOVEMBER TIL MANDAG 20.DESEMBER, se egen mail sendt til medlemmene 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM FOR 2021 ER VEDLAGT

..................................................................................................................


SØNDAGER PÅ MILDE 

 

Det er fortsatt redusert publikumsaktivitet i Bergen botaniske hage og i Arboretet på Milde

på grunn av COVID-19.

 

Men Universitetshagene tilbyr nå søndagsvandringer.

Det blir en times tematisk vandring i ulike deler av anleggene med start kl 12.

Hver vandring vil bli annonsert som egne arrangementer på facebook.

 

30. mai – Bergen botaniske hage – fremmøte ved hovedinngangen.

20. juni – Bergen botaniske hage – fremmøte ved hovedinngangen.

4. juli – Arboretet – fremmøte ved Blondehuset.

15. august – Arboretet – fremmøte ved Blondehuset.

19. september – Bergen botaniske hage – fremmøte ved hovedinngangen.

 

I tillegg vil vi ha Arboretets dag (søndag 29. august) og Soppens dag (søndag 5. september).

 

Programmet ligger og på nettsiden her:

https://www.uib.no/universitetshagene/145134/program-2021

image.png


image.png


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


 Ny app til å bestemme treslag

Ser du et treslag i skogen du ikke kjenner? Med den nye appen kan du finne navnet og omtale av ville trær i Norge. Appen ble lansert på Arboretets dag 27. mai.2018


Furu og mobil

Pinus (latinsk navn på furu) er en nyutviklet app til å bestemme treslag.
 
Foto: 
Kjetil Fossheim
 
Opphavsrett: 
Arboretet og Botanisk hage
Av BJØRN MOEPublisert: 25.05.2018

Pinus (latinsk navn på furu) er et digitalt hjelpemiddel for at besøkene skal kunne finne informasjon og turvalg i Arboretet. I tillegg  har appen en bestemmelsesnøkkel til å finne ut hvilket tre man har funnet, gjelder ville treslag i Norge. 

Artsidentifisering ved hjelp av bestemmelsesnøkkel er vanlig i biologien, og er en enkel måte å finne ut hvilken art man har foran seg. I Norge har vi omlag 30 arter av trær. Mange av disse er kanskje kjent for folk, men noen kan være litt vanskelig å kjenne. Med bestemmelsesnøkkelen i appen kan du finne fram til trær som hører naturlig hjemme i Norge og i tillegg noen av de vanligste innførte artene. Denne nøkkelen er hovedsakelig beregnet for bruk i vekstsesongen når trærne har blader, blomster og frukt.

Lurer du på historien til Blondehuset, eller hva du finner i Botanisk hage, eller kanskje du vil ta turen til Grønevika? Alt dette og mye mer kan du finne informasjon om i applikasjonen. Samlingene til Arboretet og Botanisk hage er plassert på et kart slik at det om våren skal være enkelt å nyte fargeprakten i Nordens største Rhododendronsamling. Appen inneholder også en digital versjon av naturstien som finnes ute i Arboretet. Du finner også informasjon om arrangementene. 

Appen er utviklet av Kjetil Fossheim ved Arboretet, og han kan fortelle at det er planer om å integrere automatisk bildegjenkjenning av blader i appen. Dette arbeidet pågår, og skal etter planen være ferdig i løpet av året.

Link til å laste ned appen:

Google play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arboretet

App-store:

https://itunes.apple.com/us/app/pinus/id1384904559?ls=1&mt=8

Lykke til og god tur!

............................................................................................

........................................................................................


SALG AV VED

Som medlem i Arboretets venner har du tilgang til å kjøpe flott blandingsved til kr. 70,- pr. sekk.

Henvend deg til : - >  styret@arboretetsvenner.no eller ring Fredrik Sørvig, tlf: 471 49 944

Ċ
Arboretets Venner,
18. mai 2021, 02:52
Comments