NYHETER

PROGRAM FOR 2021 ER VEDLAGT

..................................................................................................................


Kjære medlemmer - Arrangementer 18., 19. og 20.juni.

 

Ansatte i Muséhagen er aktivt med i Aldringsfestivalen «Siste kapittel» som arrangeres i

Muséhagen og på Muséplass 3 kommende fredag(18.juni) og lørdag(19.juni) . Dette er en tverrfaglig festival med et

spennende program både ute og inne. Festivalens ulike aktiviteter er gratis men det kreves

billett. Du kan lese mer på festivalens og Universitetsmuseets hjemmesider.

 

https://www.sistekapittel.no/

 

https://www.universitetsmuseet.no/nb/arrangement/290/siste-kapittel-en-aldringsfestival

 

 

 

På søndag 20. juni er det «Søndag på Milde» med en vandring i Bergen botaniske hage

sammen med botaniker Heidi Lie Andersen. Vandringen starter kl 12, varer ca en time.  

Fremmøte ved hovedinngangen/P-plassen.

 

https://www.facebook.com/events/2944393065819476

 

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, gress, plante  Automatisk generert beskrivelse

..............................................................................................................

SØNDAGER PÅ MILDE 

 

Det er fortsatt redusert publikumsaktivitet i Bergen botaniske hage og i Arboretet på Milde

på grunn av COVID-19.

 

Men Universitetshagene tilbyr nå søndagsvandringer.

Det blir en times tematisk vandring i ulike deler av anleggene med start kl 12.

Hver vandring vil bli annonsert som egne arrangementer på facebook.

 

30. mai – Bergen botaniske hage – fremmøte ved hovedinngangen.

20. juni – Bergen botaniske hage – fremmøte ved hovedinngangen.

4. juli – Arboretet – fremmøte ved Blondehuset.

15. august – Arboretet – fremmøte ved Blondehuset.

19. september – Bergen botaniske hage – fremmøte ved hovedinngangen.

 

I tillegg vil vi ha Arboretets dag (søndag 29. august) og Soppens dag (søndag 5. september).

 

Hele programmet sendes snart ut til medlemmene. Ligger på nettsiden her:

https://www.uib.no/universitetshagene/145134/program-2021

image.png


image.png


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


 Ny app til å bestemme treslag

Ser du et treslag i skogen du ikke kjenner? Med den nye appen kan du finne navnet og omtale av ville trær i Norge. Appen ble lansert på Arboretets dag 27. mai.2018


Furu og mobil

Pinus (latinsk navn på furu) er en nyutviklet app til å bestemme treslag.
 
Foto: 
Kjetil Fossheim
 
Opphavsrett: 
Arboretet og Botanisk hage
Av BJØRN MOEPublisert: 25.05.2018

Pinus (latinsk navn på furu) er et digitalt hjelpemiddel for at besøkene skal kunne finne informasjon og turvalg i Arboretet. I tillegg  har appen en bestemmelsesnøkkel til å finne ut hvilket tre man har funnet, gjelder ville treslag i Norge. 

Artsidentifisering ved hjelp av bestemmelsesnøkkel er vanlig i biologien, og er en enkel måte å finne ut hvilken art man har foran seg. I Norge har vi omlag 30 arter av trær. Mange av disse er kanskje kjent for folk, men noen kan være litt vanskelig å kjenne. Med bestemmelsesnøkkelen i appen kan du finne fram til trær som hører naturlig hjemme i Norge og i tillegg noen av de vanligste innførte artene. Denne nøkkelen er hovedsakelig beregnet for bruk i vekstsesongen når trærne har blader, blomster og frukt.

Lurer du på historien til Blondehuset, eller hva du finner i Botanisk hage, eller kanskje du vil ta turen til Grønevika? Alt dette og mye mer kan du finne informasjon om i applikasjonen. Samlingene til Arboretet og Botanisk hage er plassert på et kart slik at det om våren skal være enkelt å nyte fargeprakten i Nordens største Rhododendronsamling. Appen inneholder også en digital versjon av naturstien som finnes ute i Arboretet. Du finner også informasjon om arrangementene. 

Appen er utviklet av Kjetil Fossheim ved Arboretet, og han kan fortelle at det er planer om å integrere automatisk bildegjenkjenning av blader i appen. Dette arbeidet pågår, og skal etter planen være ferdig i løpet av året.

Link til å laste ned appen:

Google play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arboretet

App-store:

https://itunes.apple.com/us/app/pinus/id1384904559?ls=1&mt=8

Lykke til og god tur!

............................................................................................

........................................................................................


SALG AV VED

Som medlem i Arboretets venner har du tilgang til å kjøpe flott blandingsved til kr. 70,- pr. sekk.

Henvend deg til : - >  styret@arboretetsvenner.no eller ring Fredrik Sørvig, tlf: 471 49 944

Ċ
Arboretets Venner,
18. mai 2021, 02:52
Comments