FRIVILLIG ARBEID

Noen av medlemmene i Arboretets venner yter betydelig frivillig innsats. Det kan være hjelp til planting, luking, skogsarbeid, samt innsamling og rensing av frø. Venneforeningen hjelper også til med å avvikle arrangementer. Den som har tid og overskudd er hjertelig velkommen til å delta.

Arboretets venner møtes til frivillig arbeid hver mandag kl 1000 - 1400. Det er naturligvis helt frivillig om du vil delta. Du kan selvsagt være støttemedlem uten å at det skal innebære noe ekstra arbeid

Klargjøring for våren

Staute frivillige


Registrering av lyng i Lynghagen.

Registrering av lyng i Lynghagen,


Pakking25jan (1).JPG

Pakking av papirer for utsending til medlemmene i Arboretets venner.