Arrangementer 2021

Program 2022


Program for 2022 er vedlagt - se under fanen "NYHETER" for detaljer om det enkelte arrangement


Agrementer spesielt for foreningens medlemmer i 2022:


Vårmøte: Mandag 7. mars kl 19 • Fana kulturhus, Nesttun

Peter Dalsgaard holder foredrag om japanske hager. Han vil gi en innføring i japansk hagefilosofi og ulike japanske


Hagetyper. Dalsgaard har studert i Japan og driver i dag «De Japanske Haver» på Fyn i Danmark.

Les mer på hjemme-siden: dejapanskehaver.dk


Plantesalg: Lørdag 30. april kl 11–13 • Arboretet, Veksthuset

Venneforeningen arrangerer salg av overskuddsmateriale fra Arboretet. Kun for medlemmer av venneforeningen,

men du kan bli medlem på salgsdagen.


Årsmøte: Onsdag 11. mai kl 19

Årsmøte holdes i Lønningen lystgård i Bergen botaniske hage.


Busstur: Lørdag 18. juni til Os

Busstur til Os med hagevandringer og lunsj.


Høstmøte: Tirsdag 11. oktober kl 19 • Fana kulturhus, Nesttun

Foredrag ved botaniker Aage Paus: «Furufossiler i Bergensfjellene forteller klima- og vegetasjonshistorie».


FOTOKONKURRANSEN 2022 GJENNOMFØRES SOM PLANLAGT


Arboretets venner inviterer til fotokonkurranse, og reglene er som følger:

  • Konkurransen er åpen for alle.

  • Fritt motiv, men bildet må være tatt i Arboretet eller i Botanisk hage på Milde.

  • Bilde må være tatt i 2021 eller 2022

  • Inntil 3 bilder pr deltaker sendes til styret@arboretetsvenner.no innen 1. oktober 2022

  • Premiering: 1. premie kr 1200, 2. premie kr 800, 3. premie kr 500.

  • Resultat av konkurransen annonseres på høstmøtet i oktober og på nettside/facebook. Vinnerne vil bli kontaktet på forhånd


Salg av ved:

Som medlem i Arboretets venner har du og anledning til å kjøpe førsteklasses blandingsved til en god pris. Se under "NYHETER" for nærmere informasjon