Arrangementer 2017.

Program 2017

Gjør turen din til Arboretet og de Botaniske hager litt mer spennende og lærerrik og bli med på Arboretets og våre arrangement


Programfolder 2017

Arboretets og Botanisk hage sin aktivitets kalender for vår og høst sesongen 2017 er oppsummert i vedlagte programfolder. 
Her burde være noe for en hver smak; mange spennende arrangementer og tilbud


Nevnes bør og:

Arboretet og Botanisk Hage vil sende utnærmere informasjon om arrangementer og omvisninger på e-mail til medlemmene noen dager på forhånd 

Nærmere informasjon om ovenfor nevnte arrangementer og evt. andre arrangementer vil og bli lagt ut her senere i år.

Har du e-post vil vi gjerne at du sender adressen til styret@arboretetsvenner.no , og da vil du motta mer informasjon om arrangementene og annen aktivitet i foreningen.

Husk å melde fra om adresseendringer, både e-post og postadresse.

Vi legger ut aktuelt stoff på våre nettsider http://www.arboretetsvenner.no/. For mer utfyllende informasjon henvises til nettsidene http://www.uib.no/arboretet/ og facebook.

Årringen kommer desverre ikke ut denne våren pga langvarig sykdom i redaksjonen.   

Salg av ved:

Som medlem i Arboretets venner har du og anøeding til å kjøpe førsteklasses blandingsverd til en god pris. Se under "NYHETER" for nærmere informasjon

Ċ
Arboretets Venner,
15. jun. 2017, 00:12